MIDI 下載
 

 
本區MIDI音樂皆為原著所有;下載方法:在檔名上【右鍵→另存新檔】即可下載,或直接點選開啟收聽。(Media player)
 
 
  心內話 偷偷將你當作知己
  心事誰人知 惜別的海岸
  心情 無人熟識
  月亮照著的所在 傷心酒店
孤愁人 感情放一邊
返來阮身邊 愛我三分鐘
看破的夢 藝界人生
飛在風中的小雨 難忘初戀的情人
酒後的心聲 鑼聲若響